EN ES

 

 

ایموفیس اولین مدرسه فیلمسازی سیار در جهان است که در آن می توانید سینما را با شیوه ای تجربی و کاربردی در کارگاه های ده تا چهارده روزه و در کنار دیگر دانشجویان از سراسر جهان تجربه کنید.

با رشد و پیشرفت تکنولوژی دیجیتال در سطح جهان ، فیلمسازی برای علاقهمندان به سینما بسیار سادهتر از قبل شده و این کار از هنری قله نشین تبدیل به هنری مردمی و قابل دسترس شده است. فیلمسازی دیجیتال این امکان را فراهم میکند که هر کسی دغدغهها و نظریاتش را با هزینهای اندک و قابل دسترس به تصویر در آورد. البته در این میان علاقهمندانی نیز هستند که میخواهند فیلمسازی را نه صرفا به عنوان تفنن که به عنوان کار و حرفه چه در قالب مستند و چه داستانی پیش بگیرند. بنابراین میخواهند این حرفه را به شکل تخصصیتر پی گرفته و علم آن را به شکل حرفهای بیاموزند.

در همه جای دنیا مراکزی تخصصی برای آموزش این هنر و فنون مختلف آن وجود دارد که تقریبا همه از یک سری فرمول مشخص بهره میبرند. به این صورت که دانشجویان یا علاقهمندان در کلاسهایی خاص ثبتنام کرده و با صرف هزینههایی گاه هنگفت و در طول مدت زمانی بین یک تا چهار سال به آموزش این رشته میپردازند.

 

درسال ۲۰۱۰ که جشنواره سینمایی ایباف را در کشور اسپانیا راه اندازی کردم، به ضرورت برگزاری کلاسهایی برای علاقهمندان پی بردم و به این فکر افتادم تا برای مردم علاقهمند به سینما در شهر مورسیا کلاسهایی برگزار کنم و آنچه از دانش سینما در طول فعالیتم در این رشته کسب کردهام با علاقهمندان به سینما در این شهر که غالبا جوانان بودند به اشتراک بگذارم. بنابراین اولین کارگاه فیلمسازی را در این شهر دایر کردم که با استقبال خوبی مواجه شد. در واقع اینبار من به جای شاگردان و علاقهمندان به هنر سینما، خود به محل اقامتشان سفر کردم و نتیجهی این کار و تلاش در نهایت بسیار رضایتبخش و چشمگیر بود. سپس به اطلاع عباس کیارستمی عزیز رساندم که این مدرسه فیلمسازی را دارم پایهگذاری میکنم که بسیار با استقابل و حمایت ایشان مواجه شد. بهطوری که سال ۲۰۱۲ ایشان را برای برگزاری کارگاه ده روزه به این مدرسه دعوت کردم که پذیرفتند و نتایج بسیار مثبتی نیز دریافت کردیم. حاصل این همکاری کتاب "عباس کیارستمی و درسهایی از سینما" شد که خود تحریر کردم و در ایران و چند کشور دیگر با استقبال خوبی تاکنون مواجه شد. بنابراین این کارگاه ها در کشورهایی دیگر نیز ادامه یافت. بعد از سفرهای زیاد به کشورهای مختلف تصمیم گرفتم دفتر اصلی ایموفیس را در جزیره‌ی زیبای قشم دایر نمایم.